ARMA Polska sp. z o.o.

Wyłączny przedstawiciel haków Produkcji "Kuźnia Zawadzkie"

Oporniki rozruchowo regulacyjne

Jedno z klasycznych rozwiązań napędu mechanizmu suwnicy ze względu na ilość wykonanych aplikacji polega na zabudowie układu składającego się asynchronicznego silnika pierścieniowego (jako jednostki wprawiającej w ruch elementy mechaniczne) z włączonym w obwód wirnika rezystorem rozruchowo-regulacyjnym. Rozruch wybranego mechanizmu suwnicy (podnoszenie główne, podnoszenie pomocnicze, jazda suwnicy, jazda wciągarki) polegał na podaniu na uzwojenie stojana silnika napięcia o odpowiedniej konfiguracji fazy przy jednoczesnym włączeniu maksymalnej wartości rezystancji opornika rozruchowo-regulacyjnego w obwód wirnika tegoż silnika. W dalszym etapie następowało regulowanie prędkości silnika przez kaskadowe przełączanie rezystancji (zmniejszanie jest wartości).

Rezystory DDF i DTZ przeznaczone są do stosowania w obwodach silników elektrycznych do ograniczania prądu w trakcie rozruchu, regulacji prędkości obrotowej silników i hamowania w urządzeniach dźwigowych. Oporniki są chłodzone naturalnym ciągiem powietrza.

Oferujemy:
Rezystory rozruchowo regulacyjne które wykonujemy na podstawie danych wirnikowych silnika lub na podstawie numeru rysunku.

Czas oczekiwania na opornik to od 7 do 14 dni.

Polski  English  Deutsch  Français  Español  Italiano