ARMA Polska sp. z o.o.

Wyłączny przedstawiciel haków Produkcji "Kuźnia Zawadzkie"

Modernizacje

Dzięki modernizacji dźwignic umożliwiamy ich dalsze eksploatowanie i pełne oraz funkcjonalne wykorzystanie w nowej lokalizacji lub ze zmienionymi parametrami.

Przykładowe modernizacje urządzeń obejmują:

 • zminiejszenie lub zwiększenie udźwigu suwnic
 • modernizacja systemów sterowania i zasilania – szynoprzewody, firanki kablowe
 • zabezpieczenia przed przeciążeniem – montaż ograniczników udźwigu
 • optyczne lub mechaniczne zastowanie systemów antyzbliżeniowych
 • wydłużanie torów jezdnych suwnic, wciągników i wózków
 • wymiana dobór lin, haków, zbloczy
 • zmiany w systemach napędowych – zastosowanie motoreduktorów i falowników
 • przenoszenie i dostosowanie suwnic w nowe lokalizacje – ocena, wzmacnianie torowiska, dźwigarów suwnicy
 • zwiększanie, zmniejszanie prędkości roboczych suwnic
 • montaż pomostów roboczych
 • podwyższanie, skracanie wysokości suwnic
 • napawanie i obróbka mechaniczna kół jezdnych, remonty i wymiana przekładni

Wszystkie niezbędne prace na suwnicach, mogą być przeprowadzane tylko przez firmę oraz osoby posiadające odpowiednie uprawnienia nadane przez odpowieni oddział UDT.

Każdorazowa ingerencja w konstrukcję suwnicy, żurawia wymaga sporządzenie i uzgodnienia dokumentacji z właściwym oddziałem UDT.

Aby spełnić wymagania zawarte we właściwych przepisach, a także zapewnić bezawaryjne i bezpieczne działanie urządzeń dźwignicowych, należy sprawować nad nimi należyty nadzór techniczny.

W zależności od typu dźwignicy i warunków pracy oferujemy stałą bądź czasową opiekę konserwatorską. Dzięki temu wszelkie awarie i nieprawidłowości w pracy urządzenia zostaną natychmiast wychwycone i usunięte w sposób najmniej uciążliwy dla ciągu technologicznego, w którym pracuje dźwignica.

Pozwala to zachować ciągłość produkcji i nie stawia zakładu w obliczu niespodziewanej awarii.

Nowe suwnice i podzespoły są projektowane według aktualnego stanu techniki i dobierane odpowiednio do indywidualnych wymagań klientów.

Jednakże kiedyś i nowe urządzenia zostaną nadgryzione „zębem czasu”: z upływem czasu zmieniją się wymagania lub pojawią się nowe rozwiązania techniczne zwiększające niezawodność i bezpieczeństwo.

Polski  English  Deutsch  Français  Español  Italiano